fredag 2 augusti 2013

Fredag.

S säger att jag kanske har det här, tanken har aldrig slagit mig.

"Idag är borderline en välkänd diagnos inom psykiatrin och innebär ångestproblem som tar sig uttryck i form av känslomässig instabilitet, ökad sårbarhet, impulsivitet, svart-vitt-tänkande (”allt eller inget”), identitetsproblem, separationsångest och problem att balansera närhet och avstånd i relationer. Man räknar med att det idag i Sverige finns mellan 70 000-140 000 personer som har diagnosen borderline personlighetsstörning (Källa: SBU Alert-rapport nr 2005-07)"

Men just med relationer, känslor, separationsångest m.m.. - det stämmer för mycket för att bara vara tillfällighet känns det som.

Jag tyckte det var enormt jobbigt med separationsångest när jag bodde i Stockholm båda gångerna. Relationer ska vi inte prata om. :(

...


Sommaren viftar förbi med värme och sol. Vill vara någonstans vid en sjö - utan andra människor. Då skulle jag stormtrivas. En sommarstuga.

Återkommer,, ska hämta ut ny medicin idag!